Sáng 22/9/2021, trường TH Lê Ngọc Hân đã tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ thiết bị cho các em ...