• Cô giáo Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0904399110
  • Email:
   thamtu72@gmail.com
 • Cô giáo Phạm Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912908256
  • Email:
   phamlanphuong.qm@gmail.com
 • Cô giáo Đinh Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912011618
  • Email:
   Hoanganhlnh67@gmail.com
 • Cô giáo Phạm Hải Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948816888
  • Email:
   hatruonglengochan@gmail.com
 • Cô giáo Hà Thị Trà Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914163669
  • Email:
   Dunghungbb08@gmail.com
 • Cô giáo Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987758576
  • Email:
   Hoanguyen11lnh@gmail.com
 • Cô giáo Đoàn Thị Nhu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0962609873
  • Email:
   Nhudoanthi73@gmail.com
 • Cô giáo Nguyễn Phương Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974496189
  • Email:
   thanhnguyen.thnbn.hk@gmail.com
 • Cô giáo Hoàng Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912814528
  • Email:
   Haiyenh93@gmail.com
 • Cô giáo Lưu Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn - Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989655965
  • Email:
   symsym2002@gmail.com
 • Cô giáo Nguyễn Hà Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0396579693
  • Email:
   nguyenhaly.cdsphn@gmail.com
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 12 : 236
Tháng trước : 1.019